Konieczna instalacja Javy firmy Sun: zainstaluj

Analiza bibliometryczna publikacji pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego (2001-...)

Baza tworzona przez Bibliotekę UR


Uwaga: do wyszukiwań bibliograficznych służy baza danych dokumentująca dorobek naukowy pracowników od roku 2001.
Dostęp do bibliografii pod adresem /01

© Biblioteka UR, Rzeszów
Oprogramowanie Expertus © SPLENDOR, Poznań
Sposób wyszukiwania:
Prezentacja danych:

Przy wyszukiwaniu zalecamy sprawdzenie terminu w indeksie

Rok publikacji:    wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat   (dane za rok bieżący i ubiegły - w rejestracji)
Wyświetlaj liczbę publikacji oraz:
liczbę prac z: Impact Factor punktacją MNiSW
procentowy udział prac z: Impact Factor punktacją MNiSW
łączną wartość: Impact Factor punktacją MNiSW
W tabelach stosuj

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego